Μαθήματα Ισπανικών online μέσω Skype
 
ΜΑΘΕ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ
Fri, 04 Sep 2015
Publicado por: e-spanishonline.com
Mon, 31 Aug 2015

¿ESTAN ENTRE TUS propositos APRENDER ESPAÑOL? PUES ANIMATE Y EMPIEZA TUS CLASES EN E-SPANISHONLINE
Publicado por: e-spanishonline.com
Mon, 31 Aug 2015
En español usamos los muchas Expresiones. locuciones, frases Hechas, etc ... y los muchas de ellas Tienen Palabras relacionadas con el CUERPO HUMANO. Hoy vamos a ver ALGUNAS relacionadas con la "CARA". Aquí Tienes Varias Expresiones con la palabra CARA .... ¿las conoces?
Publicado por: e-spanishonline.com
Sun, 30 Aug 2015
Todavía estás a tiempo para el DELE de noviembre de 2015. 
Aquí tienes una imagen para que empeces a practicar. 
Publicado por: e-spanishonline.com
Sun, 30 Aug 2015
Prepárate tu DELE. Próximas convocatorias octubre y noviembre de 2015
Publicado por: e-spanishonline.com
etiquetas: DELE, A1, B1, C1, C2, EXAMENES
Sat, 04 Apr 2015
Publicado por: e-spanishonline.com
Sat, 04 Apr 2015
APRENDE UNA NUEVA EXPRESIÓN EN ESPAÑOL
Publicado por: e-spanishonline.com
etiquetas: EXPRESIONES
Fri, 13 Mar 2015
Publicado por: e-spanishonline.com
etiquetas: DELE, A1, A2, B1, B2, C1, C2, EXPRESIONES
Thu, 22 Jan 2015
DELE. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014


DELE. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014


Ya están disponibles en la página de diplomas diplomas.cervantes.es/ la publicación de las notas DELE noviembre 2014. 
 http://diplomas.cervantes.es/informacion/consulta_notas.html


Στην ιστοσελίδα των διπλωμάτων diplomas.cervantes.es/ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα DELE της εξεταστικής Νοεμβριου 2014.
 http://diplomas.cervantes.es/informacion/consulta_notas.html


Publicado por: e-spanishonline.com
ΠΡΟΣΦΟΡΑ