Μαθήματα Ισπανικών online μέσω Skype
 
ΜΑΘΕ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ
Tue, 25 Feb 2014


El verbo "PODER" nos permite en español pedir permiso. Mira los ejemplos: 
Publicado por: e-spanishonline.com
etiquetas: A2, B1, EXPRESIONES
Tue, 25 Feb 2014
Publicado por: e-spanishonline.com
Tue, 25 Feb 2014
Publicado por: e-spanishonline.com
Tue, 25 Feb 2014
Publicado por: e-spanishonline.com
Tue, 25 Feb 2014
Publicado por: e-spanishonline.com
etiquetas: EXPRESIONES
Tue, 25 Feb 2014
Publicado por: e-spanishonline.com
Tue, 25 Feb 2014
Publicado por: e-spanishonline.com
etiquetas: A2, EXAMENES, DIALOGOS
Tue, 25 Feb 2014
Publicado por: e-spanishonline.com
Tue, 25 Feb 2014
Publicado por: e-spanishonline.com
ΠΡΟΣΦΟΡΑ