Μαθήματα Ισπανικών online μέσω Skype
 
ΜΑΘΕ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ
Etiqueta: DELE
Mon, 31 Aug 2015
En español usamos los muchas Expresiones. locuciones, frases Hechas, etc ... y los muchas de ellas Tienen Palabras relacionadas con el CUERPO HUMANO. Hoy vamos a ver ALGUNAS relacionadas con la "CARA". Aquí Tienes Varias Expresiones con la palabra CARA .... ¿las conoces?
Sun, 30 Aug 2015
Todavía estás a tiempo para el DELE de noviembre de 2015. 
Aquí tienes una imagen para que empeces a practicar. 
Sun, 30 Aug 2015
Prepárate tu DELE. Próximas convocatorias octubre y noviembre de 2015
Fri, 13 Mar 2015
Mon, 08 Sep 2014
 

Ya están disponibles en la página de diplomas 
diplomas.cervantes.es 
la publicación de las notas DELE julio 2014. 


Στην ιστοσελίδα των διπλωμάτων 
diplomas.cervantes.es
ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα 
DELE της εξεταστικής Ιυλίου 2014.
Thu, 31 Jul 2014
Ya están disponibles en la página de diplomas
diplomas.cervantes.es 
la publicación de las notas DELE mayo 2014. 


Στην ιστοσελίδα των διπλωμάτων
diplomas.cervantes.es
ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα
DELE της εξεταστικής Μαΐου 2014.
Sun, 06 Apr 2014

Διεξαγωγής εξετάσεων DELE 2014

Tue, 25 Feb 2014
Tue, 04 Feb 2014

Εξεταστική περίοδος Απριλίου 2014

Γραπτές εξετάσεις (B1, B2, C1 και C2)

Ημερομηνία: Παρασκευή 11 Απριλίου
Εξεταστικό κέντρο: Αθήνα 

Περίοδος εγγραφών: 17 Φεβρουαρίου-7 Μαρτίου 
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 11 Απριλίου 
Ημερομηνία προφορικών εξετάσεων: 7-10 Απριλίου 

Σελίδα 1 από 2
ΠΡΟΣΦΟΡΑ