Μαθήματα Ισπανικών online μέσω Skype
 
ΜΑΘΕ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ
Etiqueta: REFRANES
Sun, 30 Aug 2015
Todavía estás a tiempo para el DELE de noviembre de 2015. 
Aquí tienes una imagen para que empeces a practicar. 
Tue, 25 Feb 2014
Tue, 16 Jul 2013

Η εξετάσεις ΚΠΓ βεβαιώνουν τις δεξιότητες για μια ξένη γλώσσα και το γλωσσικό επίπεδο. Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και αφορούν προς το παρόν τα εξής επίπεδα:

- Β1 «Μέτρια Γνώση» - Β2 «Καλή Γνώση»
- Γ1 «Πολύ Καλή Γνώση» - Γ2 « Άριστη Γνώση» από Νοεμβρίο του 2013

Οι εξετάσεις για τα διπλώματα αυτά πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, Μάιο και Νοέμβριο.

Περισσότερες πληροφορίες

http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/gr_past_papers_es.htm

http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/index.htm

Δ
οκίμασε δωρεάν ένα  μάθημα!

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ DELE ΚΑΙ ΚΠΓ*


  1 ώρα 5 ώρες 10 ώρες
Τιμή ανά ώρα 18,00€ 18,00€ 17,00€
Σύνολο 18,00€ 90,00€ 170,00€

* Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 55 λεπτά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ